Điều kiện & Điều khoản khi tham gia các Chương trình Khuyến mãi trúng giải từ Imota

Điều kiện & Điều khoản khi tham gia các Chương trình Khuyến mãi trúng giải từ Imota

26/05/2023
4 phút đọc

Người tham gia các chương trình khuyến mãi giải thưởng (Chương trình) được tổ chức bởi Imota, hoặc đồng tổ chức từ Imota và các đối tác, đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này và các quyết định của Imota hoặc của các tổ chức khác có liên quan.

Quyền người tham gia

(i) Tất cả các chương trình khuyến mãi giải thưởng chỉ dành cho những người cư trú tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi chương trình diễn ra theo quyết định của Imota.
(ii) Với mỗi chương trình Imota sẽ thông báo địa điểm áp dụng và đối tượng cụ thể tham gia. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các trường hợp không nằm trong phạm vi đã thông báo.
(iii) Chỉ những chủ tài khoản hoặc người dùng đã xác minh hoặc đáp ứng điều kiện và tiêu chí của chương trình mới có thể tham gia.
(iv) Người tham gia có thể đăng ký tham gia bằng cách làm theo hướng dẫn được đính kèm chi tiết trong mỗi chương trình.

Bài dự thi hợp lệ

(i) Bài dự thi hợp lệ là bài thi được gửi trong khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Thời gian diễn ra chương trình được tính từ lúc ra thông báo đến 12:00:00 (GTM + 7) của ngày kết thúc
(ii) Người gửi bài thi phải cung cấp đầy đủ thông tin và trung thực. Các bài dự thi không đầy đủ, không đọc được, bị hỏng, bị trễ, hoặc gửi nhầm địa chỉ, lừa đảo hoặc không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Bài thi gửi từ những người không đáp ứng yêu cầu cuộc thi cũng không được tính.
(iii) Tất cả thông tin trong cuộc thi, bao gồm thông tin của người dự thi khi đồng ý cung cấp cho Imota đều là tài sản của Imota.

Giải thưởng

(i) Giải thưởng sẽ được quyết định bởi Imota và các tổ chức có liên quan đến chương trình. Imota có quyền thay đổi và trao giải thưởng bổ sung.
(ii) Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Giải thưởng hoặc một phần của Giải thưởng không thể trao như thông  báo lúc đầu, Imota có quyền sửa đổi chương trình theo quyết định riêng của mình và trao giải thưởng thay thế, hoặc một phần của giải thưởng, có giá trị tương đương hoặc cao hơn giải thưởng được quy định trong Điều khoản và Điều kiện, do Imota toàn quyền quyết định. Người chiến thắng không thể thay thế, chuyển nhượng, quy đổi giải thưởng.
(iii) Trong trường hợp người chiến thắng không thể nhận giải thưởng, giải thưởng sẽ bị hủy.

Lựa chọn người chiến thắng

(i) Người chiến thắng là những người đáp ứng tiêu chí của chương trình và được lựa chọn theo quy định của chương trình và quyết định cuối cùng của Imota
(ii) Người chiến thắng sẽ được thông báo bằng thông báo trong ứng dụng, qua email, hoặc qua phương thức khác do Imota chỉ định.
(iii) Quyết định của Imota sẽ là quyết định cuối cùng đối với tất cả các vấn đề liên quan đến việc đánh giá và lựa chọn người chiến thắng.
(iv) Bằng cách tham gia chương trình, Người tham gia đồng ý rằng Imota và các Đơn vị tham gia Chương trình có quyền đưa ra thông báo công khai, thông báo Người chiến thắng trên trang web, thông qua ứng dụng hoặc theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: Telegram,Facebook, Twitter)), mà chúng tôi cho là phù hợp.

Xác minh người chiến thắng

(i) Người chiến thắng có thể được yêu cầu chứng minh đủ điều kiện, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng chứng về tuổi tác, nơi cư trú và danh tính, có thể bao gồm việc gửi bản sao bằng lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương tự do chính phủ cấp trong khoảng thời gian quy định bởi Imota sau khi được thông báo là Người chiến thắng.
(ii) Người chiến thắng không phải là người chính thức và sẽ không được xác nhận là Người chiến thắng cho đến khi họ hoàn thành, ký tên và gửi lại tài liệu theo yêu cầu của Imota. Các biểu mẫu phải được nhận trong khoảng thời gian do Imota chỉ định sau khi thông báo chiến thắng. Nếu Người chiến thắng không hoàn thành tất cả các biểu mẫu cần thiết trong thời gian nhất định và/hoặc trong trường hợp Người chiến thắng không tuân thủ, Người chiến thắng đó sẽ bị loại và sẽ bị mất Giải thưởng và tất cả các đặc quyền có thể thuộc về Người chiến thắng sẽ bị tước bỏ chấm dứt.
(iii) Với điều kiện là Người chiến thắng tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện và sau khi đã chứng minh thành công khả năng đủ điều kiện, Người chiến thắng sẽ được xác nhận chính thức là Người chiến thắng. Imota hoàn toàn có quyền trì hoãn việc công bố Người chiến thắng vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi cho là cần thiết.

Miễn trừ trách nhiệm

Imota không chịu trách nhiệm với các trường hợp các bên giả mạo Imota nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quyền kiểm soát tài sản hoặc gây ra thiệt hại cho người dùng. Mọi thông tin về chương trình từ các kênh không thuộc tổ chức Imota không nằm trong sự kiểm soát của Imota.
Imota và các tổ chức, đơn vị tham gia chương trình không chịu trách nhiệm và sẽ loại bỏ các bài dự thi: bị đánh cắp, trễ, bị mất, không đọc được, không đầy đủ, không hợp lệ, không thể hiểu được, bị thay đổi, giả mạo, trái phép, gian lận, bị hư hỏng, bị phá hủy, bị trì hoãn, bị chuyển hướng sai, không gửi được, chưa nhận được hoặc có thông tin nhập không chính xác hoặc không chính xác, cho dù lỗi từ máy móc thiết bị hay con người xảy ra trong quá trình dự thi dẫn đến kết quả trên.
Imota có toàn quyền quyết định loại bỏ bất kỳ người nào mà họ nghi ngờ hoặc phát hiện:
(i) đã can thiệp vào quá trình tham gia hoặc hoạt động của chương trình; (ii) hành động gây rối hoặc có ý định làm phiền, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối bất kỳ người nào khác; (iii) thể hiện hành vi sẽ khiến Người chiến thắng, Imota hoặc thực thể chương trình đó bị ô nhục; (iv) đã cung cấp thông tin không chính xác về bất kỳ tài liệu pháp lý nào được gửi liên quan đến Cuộc thi; hoặc (v) hành động vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này; (iv) đã cung cấp thông tin không chính xác về bất kỳ tài liệu pháp lý nào được gửi liên quan đến Cuộc thi; hoặc (v) hành động vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.
Imota có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ chương trình hoặc bất kỳ phần nào của chương trình. Nếu chương trình hoặc bất kỳ phần nào của chương trình bị chấm dứt hoặc sửa đổi trước khi kết thúc chương trình, thông báo sẽ được đưa ra trên imota.io hoặc bằng các phương pháp khác mà Imota hoặc các Đơn vị tham gia chương trình có thể xác định.
ImotaImota news