Tất tần tật điều thợ đào Otara cần biết về Imota Mainnet Checklist

Tất tần tật điều thợ đào Otara cần biết về Imota Mainnet Checklist

20/02/2024
2 phút đọc

Mainnet Checklist là giai đoạn tối quan trọng với các dự án khai thác token. Trước khi dữ liệu dự án được di chuyển lên mạng chính, đội ngũ sẽ thực hiện các công việc đảm bảo sự an toàn, minh bạch, tin cậy và tính hợp lệ của dự án. Giai đoạn này cấp thiết cần sự tham gia của người dùng - các thợ đào đang khai thác và có đăng ký tài khoản của dự án.
Dưới đây là tài liệu trực quan, tóm gọn và dễ hiểu về Mainnet Checklist của Imota giúp người dùng mới và các thợ đào đang tham gia nắm bắt được thông tin của chương trình quan trọng này.
 
notion image
Mainnet ChecklistMainnetImota news