Khi nào được mở khóa BUSD trong chương trình Referral? Ý nghĩa các phân mục trong chương trình Referral cùng Imota

Khi nào được mở khóa BUSD trong chương trình Referral? Ý nghĩa các phân mục trong chương trình Referral cùng Imota

18/04/2023
3 phút đọc

Bản 2.4.0 của Imota Wallet đã cập nhật sẵn sàng trên các cửa hàng ứng dụng. Phiên bản mới này cũng cập nhật chính sách mới từ chương trình “Giới thiệu bạn bè nhận thưởng tích lũy” được chính thức áp dụng từ ngày 19/04/2023 cho toàn bộ người dùng ví Imota.
 
Nội dung chương trình mới:  XEM TẠI ĐÂY
 
Trong đó, mỗi một mã giới thiệu được áp dụng thành công thì tuyến trên và tuyến dưới đều được nhận 5 BUSD (tạm khóa trong ví). Để mở khóa thành công số thưởng này, bạn cần tích lũy phần thưởng bằng cách tính sau:
 
  • Mỗi $1 phí giao dịch của tuyến dưới sẽ được tích lũy $0.25 cho bản thân tuyến dưới và $0.25 cho tuyến trên của họ
  • KYC level 2 và tích lũy đủ 10 BUSD sẽ được mở khóa nhận thưởng
  • Thời gian nhận thưởng là vào thứ Sáu mỗi tuần.
 
Giao diện trong phần Referral Program trên ứng dụng Imota cũng được cập nhật cho phù hợp với chương trình. Bạn có thể sẽ thấy vài mục chức năng mới, dưới đây là ý nghĩa chi tiết.
 
notion image
  1. Mục “Đã khóa” : Số thưởng khi có người nhập mã giới thiệu của bạn hoặc khi bạn nhập mã giới thiệu của người khác sẽ thể hiện ở mục này. Mặc định sẽ bị tạm khóa.
  1. Chờ mở khóa: Với mỗi $1 giao dịch của tuyến dưới (hoặc của bạn nếu bạn là tuyến dưới), bạn sẽ được mở khóa + $0.25 vào mục này (số thưởng di chuyển từ mục đã khóa sang mở khóa dần dần)
  1. Đã mời: số người nhập mã giới thiệu của bạn
  1. Đã nhận: số thưởng bạn đã được hệ thống trả thành công
  1. Mã đã nhập: mã giới thiệu tuyến trên của bạn. Để xem mã giới thiệu của bạn, nhấn vào biểu tượng “i” trên góc phải của mục Referral Program
  1. Tổng phí gas: Nếu quá trình giao dịch bạn trả tối đa 20 BUSD, tương ứng bạn sẽ mở khóa được 5 BUSD cho bản thân và 5 BUSD cho tuyến trên của mình. Lúc này, phần thưởng 5 BUSD được khóa ban đầu sẽ chuyển qua mục “Chờ mở khóa”
  1. Lần nhận cuối: Lần gần nhất bạn được mở thưởng BUSD về ví
 
Ý nghĩa của chính sách mới sẽ giúp bạn nâng cao số thưởng cho bản thân và tuyến dưới mỗi khi giới thiệu thành công. Cách tích lũy trên mỗi đồng phí gas có lợi hơn cho 2 bên, khi các giao dịch đầu tư vừa đạt được mục đích của bạn vừa giúp bạn mang lại phần thưởng trong chương trình Referral.
 
Hiện tại, Imota đã cập nhật hệ thống xác minh danh tính KYC level 2 cho toàn cầu. Các phương thức xác minh đang được chúng tôi hỗ trợ bổ sung trong thời gian này nhằm mang lại sự tiện lợi cho tất cả người dùng. Do đó, về cơ bản, các người dùng trên toàn cầu của Imota đều đủ điều kiện để tham gia chương trình và tích lũy phần thưởng.
 
Chương trình TĂNG TỐC ĐỘ ĐÀO OTARA với Referral - Mời càng nhiều đào càng siêu: chi tiết
 
ImotaReferral