Thông báo - Mining OTARA đã có mặt trên Imota

Thông báo - Mining OTARA đã có mặt trên Imota

17/03/2023
3 phút đọc

[English below]
Ví crypto Imota mới ra mắt tính năng đào Otara và nhận được sự quan tâm của các trader. Bạn đã khám phá tính năng Mining Otara trên app Imota chưa?
Tải app ngay:
💡
Download Imota for iOS
💡
Download Imota for Android

Đào Otara miễn phí

Hiện tại, người dùng có thể đào miễn phí Otara - token của Imota ngay trên ứng dụng.
Hướng dẫn đào Otara miễn phí
Bước 1. Đăng nhập ứng dụng Imota
Bước 2. Vào mục “OTARA”
Bước 3. Click vào viên đá quý để đào Otara.
Như vậy là bạn đã đào được 0.1 Otara rồi, làm cách nào để có nhiều Otara hơn? Hãy đọc tiếp nhé!
notion image

3 phiên đào mỗi ngày

Người dùng có 3 phiên đào Otara mỗi ngày. Mỗi phiên cách nhau 8h, mỗi phiên đào được 01 lần. Vì vậy hãy bật thông báo từ Imota để được nhắc nhở ngay khi phiên đào của bạn kết thúc nhé.
Phiên 1: 0:00 AM - 8:00 AM
Phiên 2: 8:01 AM - 4:00 PM
Phiên 3: 4:01 PM - 11:59 PM

Đừng lỡ bất kỳ Daily Streaks nào

Mở app Imota mỗi ngày để đào Otara vì Daily Streaks (chuỗi ngày đào Otara) càng dài thì lượng Otara bạn nhận được càng lớn. Nói cách khác, lượng Otara bạn nhận sẽ lũy tiến theo thời gian với điều kiện bạn đào mỗi ngày.

Tăng level - Tăng tốc - Tăng Otara

Người dùng được xếp hạng theo các level từ thấp đến cao. Mỗi khi thăng hạng, bạn sẽ được tăng tốc độ đào Otara mỗi phiên và kiếm thật nhiều Otara.
 
 • Level 0: Mặc định 0.1 Ota / phiên.
 • Level 0.5: Tăng tốc độ đào Otara lên 0.15 - 0.2 - 0.25 -0.3/phiên tương ứng với Daily Streak 3 - 7 - 15 - 30 ngày.
 • Level 1: Tăng tốc độ lên 0.4 Otara/ phiên trong vòng 30 ngày khi giới thiệu được 3 người bạn. Điều kiện: Phải giữ Daily Streak 3 ngày nếu không tốc độ quay về level 0.
 • Level 2: Tăng tốc độ lên 0.8 Otara/ phiên trong vòng 30 ngày khi giới thiệu được 9 người bạn. Điều kiện: Bạn phải giữ được Daily Streak 3 ngày và ít nhất 3 trong số 9 người bạn được giới thiệu phải giữ được Daily Streak 1 ngày, nếu không tốc độ quay về level 1.
 • Level 3: Tăng tốc độ lên 1.2 Otara/ phiên trong vòng 30 ngày khi giới thiệu được 20 người. Điều kiện: Bạn phải giữ được Daily Streak 3 ngày và ít nhất 6 trong số 20 người bạn được giới thiệu phải giữ Daily Streak 1 ngày, nếu không tốc độ quay về level 2.
 • Level 4: Tăng tốc độ lên 4.8 Otara/ phiên trong vòng 30 ngày khi giới thiệu được 48 người bạn. Điều kiện: Bạn phải giữ được Daily Streak 3 ngày và ít nhất 12 trong số 48 người bạn được giới thiệu phải giữ Daily Streak 1 ngày, nếu không tốc độ quay về level 3.
Lưu ý: Tuyến dưới hợp lệ là người dùng đã KYC level 2. Imota yêu cầu KYC level 2 để tránh hacker sử dụng bot, cheat, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng, cộng đồng và tài nguyên của Imota.

Thêm bạn - Thêm Otara

Làm cách nào để mời bạn bè và nhận thêm Otara? Làm cách nào để nhập mã giới thiệu?
Hãy thực hiện thao tác dưới đây.
Bước 1. Đăng nhập app Imota.
Bước 2. Vào mục Menu.
Bước 3. Tại mục Referral Program => chọn Apply now và thực hiện 1 trong 2 thao tác
Nhập mã giới thiệu => chọn Submit.
Lấy mã giới thiệu
 • Cách 1: Click vào Copy Share now để chia sẻ mã giới thiệu kèm lời nhắn.
 • Cách 2: Click vào biểu tượng chữ “i” trong mục Referral Program để copy mã giới thiệu và gửi cho bạn bè.
Đừng quên khi nhập mã giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận được 3 BUSD và người được giới thiệu nhận 1 BUSD
💡
Từ ngày 17/4/2023, Imota cập nhật chính sách mới của chương trình giới thiệu. XEM NGAY.
notion image
 
notion image
[English]

Free mining Otara

Now, users can mine Otara token for free on the Imota wallet.
How to mine free Otara?
Step 1: Login the Imota app
Step 2: Click “OTARA” category
Step 3: Click the gemstone to collect Otara.
So, you just have received 0.1 Otara. But, how to mine more Otara? Keep reading!

3 sessions of mining per day

Users have 3 Otara mining sessions per day. Each session is 8 hours apart, you can mine 1 time in each session.
Session 1: 0:00 AM - 8:00 AM
Session 2: 8:01 AM - 4:00 PM
Session 3: 4:01 PM - 11:59 PM

Do not miss any Daily Streaks

Open the Imota app everyday to mine Otara because the longer Daily Streaks the more Otara you will get. In other words, the amount of Otara you get will increase over time as long as you mine everyday.

Level up - Speed up - Increase Otara

Every time you rank up, you will be able to increase your Otara mining speed each session and earn a lot of Otara.
 • Level 0: Default 0.1 Otara/ session.
 • Level 0.5: Increase Otara mining speed to 0.15 - 0.2 - 0.25 - 0.3/ session corresponding to Daily Streak 3 - 7 - 15 - 30 days.
 • Level 1: Increase Otara mining speed to 0.4 Otara/ session in 30 days when referring to 3 friends. Condition: Keep Daily Streak for 3 days or else the speed returns to level 0.
 • Level 2: Increase Otara mining speed to 0.8 Otara/ session in 30 days when referring to 9 friends. Condition: Keep Daily Streak for 3 days and at least 3 of the 9 friends referred to keep Daily Streak for 1 day otherwise the speed returns to level 1.
 • Level 3: Increase Otara mining speed to 1.2 Otara/ session in 30 days when referring to 20 friends. Condition: Keep Daily Streak for 3 days and at least 6 of the 20 friends referred to keep Daily Streak for 1 day, or else the speed returns to level 2.
 • Level 4: Increase Otara mining speed to 4.8 Otara/ session when referring to 48 friends. Condition: Keep Daily Streak for 3 days and at least 12 of the 48 friends referred to keep Daily Streak for 1 day or else the speed returns to level 3.
Note: A valid downline is a user who has KYC level 2. Imota requires KYC level 2 to avoid hackers using bots, cheats, affecting the interests of users, the community and Imota's resources.

More Friends - More Otara

How to invite friends using Otara? How to apply referring code? Let’s do these steps below:
Step 1: Login the Imota app
Step 2: Click on Menu
Step 3: In the Referral Program => Click Apply now => Input referral code => Click Submit.
How to get referral code?
 • Click Copy Share now to share the referral code with a message.
 • Or Click on the "i" icon in the Referral Program section to copy the referral code and send it to your friends.
Don’t forget to apply the referred code. You will get 3 BUSD and your friend gets 1 BUSD
 
💡
Imota - Ví Blockchain mọi người. Với Imota, bạn có thể dễ dàng đầu tư crypto bằng chuyển khoản ngân hàng, giao dịch nhanh chóng, an toàn, bảo mật.
 
Tham gia cộng động Imota ngay để cập nhật những thông tin, dự án mới nhất.
ImotaBlockchainOta attack